Marketing i zarządzanie produktem

Zarządzanie produktem

Zmaksymalizuj wartość produktu poprzez optymalizację każdego etapu jego cyklu życia

Opierając się na naszych podstawowych kompetencjach w zakresie Zarządzania Siłami Sprzedaży, Zarządzania Marketingiem i Regulacji oferujemy kompletne usługi Zarządzania Produktem.
Oferujemy zarządzanie produktem w formie dystrybucji produktu połączonej z działaniami sprzedażowymi, promocyjnymi i marketingowymi. Takie podejście pozwala na inwestowanie we wzrost Produktu poprzez opłaty za marżę sprzedażową z uwzględnieniem komponentu success fee.

Skontaktuj się z nami!

Zarządzanie marketingiem farmaceutycznym​

Skutecznie podejmuj decyzje na trudnym rynku farmaceutycznym

Nasz zespół ds. marketingu i badań rynku posiada doświadczenie w wykonywaniu następujących usług:

Zobacz pozostałą ofertę

Nasze inne usługi:

Sprawy regulacyjne i PV

Profesjonalne usługi w zakresie Pharmacovigilance

Handel i dystrybucja

Efektywne zarządzanie współpracą w kanałach dystrybucyjnych tj. hurtownie farmaceutyczne, sieci apteczne, apteki niezależne

Outsourcing Sił Sprzedaży​​

Wesprzyj swoje działania najlepszymi siłami sprzedaży

Szkolenie i rekrutacja

Generuj niższe koszty niż rekrutacja i selekcja prowadzone w firmie